Denný detský tábor oslavuje – podporili sme všetky ročníky

V pondelok 10. júla 2023 prešli vstupom do útvaru rodičia s deťmi a ponáhľali sa do pripravenej miestnosti, aby sa deti mohli zúčastniť prvého turnusu jubilejného 5. ročníka Denného detského tábora 20.práporu logistiky Prešov. V roku 2019 prišiel návrh od vojakov na zorganizovanie Denného detského tábora pre deti vojakov a zamestnancov. Nadriadeným sa táto myšlienka zapáčila a skupina nadšencov v uniformách s podporou veliteľov začala plánovať a pripravovať programy a aktivity pre deti počas prázdnin. Denný detský tábor je výbornou formou pomoci rodičom – vojakom aj zamestnancom vyplniť zmysluplne deťom čas prázdnin. Príslušníci práporu donesú svoje deti ráno a vyzdvihnú si ich po ukončení povinností služobného či pracovného dňa. Deti tak pod vedením animátorov – vojakov majú pri rôznych hrách a aktivitách možnosť spoznávať pracovné prostredie a kolegov svojich rodičov. Po prvých pozitívnych skúsenostiach s táborom vzrástol záujem detí aj rodičov až natoľko, že tento jubilejný ročník sa koná v troch turnusoch. To, že táto útvarová tradícia vznikla a zachovala sa ďakujeme za podporu bývalým veliteľom práporu podplukovníkovi v.v. Jánovi Farkašovi, podplukovníkovi v.v. Vladimírovi Sobekovi a súčasnému veliteľovi podplukovníkovi Jozefovi Durkotovi. Ďakujeme aj staršej kaplánke kapitánke Vlaste Kovaľovej, ktorá túto aktivitu zastrešuje už od prvého ročníka. Ďakujeme aj novým profesionálnym vojakom a vojačkám, ktorí sa so zápalom pridávajú do prípravného a zabezpečovacieho tímu a tak nám dávajú potešujúcu nádej do budúcnosti, že táto tradícia bude dlhodobo pokračovať a rozvíjať sa. https://www.mil.sk/105890/?pg=1

https://www.mil.sk/105892/?pg=1