Denný detský tábor na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine

Z podnetu veliteľa Základne výcviku a mobilizačného doplňovania („ďalej len ZaVaMD“) v Martine plukovníka Pavla Barančíka sa v dňoch 8. až 12. augusta uskutočnil denný detský tábor pre deti profesionálnych vojakov a zamestnancov ZaVaMD. Denný tábor bol zorganizovaný za účelom vyplnenia prázdninového času deťom príslušníkov základne. Pre deti boli počas celého týždňa organizované rôzne aktivity zamerané prevažne na tvorivú činnosť a prezentáciu práce svojich rodičov. Deti v priemernom počte 15 navštívili múzea v okolitých mestách (Žilina, Banská Bystrica, Lehota pod Vtáčnikom). Taktiež pre deti bol zabezpečený vstup do Detského sna a tak sa mohli do sýtosti vyšantiť a vyblázniť na tamojších atrakciách. Veľké poďakovanie patrí Vojenskej podpornej nadácii, ktorá finančne prispela na zabezpečenie nákladov spojených s aktivitami pre deti.https://www.mil.sk/100579/?pg=1

https://www.mil.sk/100579/?pg=1