Denný detský stacionárny tábor v Michalovciach

Leto čas oddychu, dovolenky a pre najmenších čas prázdnin a relaxu po náročnom školskom roku. Práve preto príslušníci Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach v tomto čase oddychu si organizovali Denný detský stacionárny tábor pre deti vojakov a zamestnancov OS SR v priestoroch Duklianskych kasárni pod Hrádkom. Tábor sa konal v dňoch od 3.8.2015 do 21.8.2015.

V prvom rade patrí poďakovanie všetkým príslušníkom Samohybného delostreleckého oddielu, ktorí prispeli s 2% a prostredníctvom Vojenskej podpornej nadácie sa časť týchto financií mohla využiť, aby naše deti sa mohli zabaviť, oddýchnuť a nazrieť do mnohokrát veľmi náročnej práce svojich rodičov.

V priebehu troch augustových týždňov deti denne prichádzali v skorých ranných hodinách so svojimi rodičmi a to nielen od SHDO, ale prichádzali aj deti príslušníkov 22.mpr., čo je veľkým úspechom prvého ročníka.

Garantom tábora bol veliteľ SHDO podplukovník Pavol BARANČÍK, ktorý v spolupráci s vojenským duchovným por. Simonom CZAPOM a čat. Mariánom MARCINOM zabezpečovali plynulý chod tábora.

Počas tábora, ktorého bohatý program zabezpečovali príslušníci SHDO, deti mohli bližšie spoznať vojenskú techniku, denný poriadok vojakov, ako aj prácu zdravotníkov. Samozrejme nechýbala ani turistika v prekrásnej prírode Zemplína, či spoločný výlet na Zemplínsku Šíravu spojený so športovými súťažami. Horúce letné popoludnia deti strávili športovými aktivitami v telocvični či spoločenskými hrami v spoločenskej miestnosti, kde po obedňajšom odpočinku dostali priestor nato, aby svoje denné zážitky nakreslili. S týchto „umeleckých diel“ sa vytvorila nástenka, ktorá potom bola na konci dňa stále vyhodnotená a najlepší boli odmenení.

V piatok 21.augusta nastal čas, keď sme si uvedomili, že máme za sebou krásne tri týždne plné zážitkov a dobrodružstiev. Rozlúčku naším deťom spestril veliteľ oddielu podplukovník Pavol BARANČÍK, ktorý slávnostne odovzdal každému účastníkovi tábora preukaz mladého delostrelca. Po spoločnom obede sa deti vybrali s rodičmi do svojich domovov s predsavzatím, že o rok sa znova stretneme.

35588_obr11

Originál článku:http://www.ustreps.sk/denny-detsky-stacionarny-tabor-v-michalovciach/