Deň s vojakmi pre detské domovy s našou podporou

Dňa 23. júna 2022 sa v priestoroch 51. krídla Prešov konal „Deň s vojakmi pre deti z centier pre deti a rodiny“.

Pod záštitou Náčelníka generálneho štábu, v rámci projektu „Nájdi svoj domov“ 51. krídlo Prešov v spolupráci s 2. mechanizovanou brigádou Prešov pripravilo pre deti z detských domovov statické a dynamické ukážky pozemnej a leteckej výzbroje a techniky. Spolu 172 odchovancov a ich pedagogických pracovníkov videlo aj ukážky sebaobrany, výcviku vojenského policajného psa a výsadky padákovej výsadkovej a záchrannej služby. Čo dokáže vrtuľník UH-60M mali možnosť pozorovať pri letovej ukážke. Energiu vydanú na „rambo“ dráhe doplnili vojenským guľášom vareným v poľnej kuchyni. Čas medzi ukážkami si krátili spoznávaním bojového vozidla pechoty, samohybnej húfnice ZUZANA 2 a v neposlednom rade ich zaujala taktiež výzbroj a výstroj vojenskej polície. Na záver dňa im hasičská a záchranná služba pripravila penovú šou.

Deti sa lúčili mokré, unavené a s úsmevom na tvári.  https://www.mil.sk/100096/?pg=1