Nefinančné dary

Nefinančné dary

Vážime si akúkoľvek vašu podporu. Nemusíte však darovať iba financie. Vami poskytnuté nefinančné dary použijeme na podporu programových cieľov v súlade s nadačnou listinou.

V rámci nefinančnej podpory radi privítame dary vo forme drobného majetku a rôznych potrieb. Tiež nás môžete podporiť darovaním hnuteľného alebo nehnuteľného majetku.

Budeme vám vďačný aj za bezplatné poskytnutie služieb a odbornej rady, darcovstvo času (pri účasti na konkrétnom projekte), či cenných skúseností.

Všetky dary sú zachytené v našom účtovníctve. Informáciu o vašom dare zverejníme na našich webových stránkach a vo výročnej správe. Plne však rešpektujeme vaše darcovské právo ostať v anonymite.

O možnosti poskytnutia nefinančného daru sa prosím vopred informujte na uvedenej kontaktnej adrese, a dohodnite sa o spôsobe odovzdania vášho daru. O poskytnutí akéhokoľvek, aj nefinančného daru vám samozrejme vždy vystavíme darovaciu zmluvu, resp. doklad o prevzatí nefinančného daru.

Vopred ďakujeme a sme veľmi radi a vďační za každú vašu pomoc.