Športový deň veliteľa čestnej stráže prezidenta SR

Dňa 26. mája sa priestoroch Kačína na Železnej studničke uskutočnil športový deň veliteľa Čestnej stráže prezidenta SR. Príslušníci ČS PSR si mohli zmerať sily v atraktívnych disciplínach: futbal, preťahovanie lanom, súťaž v športovej všestrannosti a súťaž vo varení gulášu. Družstvá tvorili jednotlivé roty a štáb.

V súťaži preťahovanie lanom zvíťazila 2. rota ČS PSR, na 2. mieste skončila 1. rota ČS PSR a na 3. mieste družstvo štábu.
V súťaži všestrannosti do rokov 30 rokov zvíťazil desiatnik Dávid Pinček, na 2. mieste skončil vojak Zsolt Veszprémi a na 3. mieste sa umiestnil desiatnik Michal Tomašovič.
V súťaži všestrannosti nad 30 rokov zvíťazil rotmajster Peter Duch, na 2. mieste skončil rotný Marek Pôbiš a na 3. mieste sa umiestnil rotný Patrik Mareš.
Vo futbale zvíťazilo družstvo 2. roty „A“ ČS PSR, na 2. mieste bolo družstvo 1. roty ČS PSR a na 3. mieste bolo družstvo RPV.
Vo varení gulášu putovný pohár získali príslušníci 2. roty, ktorí nám uvarili guláš hodný majstrov kuchárskeho umenia. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo štábu a na 3. mieste družstvo logistiky.

Prostredie Železnej studničky je krásne. Počasie nám vyšlo na jednotku. Všetkým účastníkom športového dňa ďakujeme a tešíme sa na budúce.
Ceny a materiál na športový deň boli zakúpené za pomoci Vojenskej podpornej nadácie. https://www.mil.sk/99618/?pg=1