Pomôžme ľuďom zasiahnutým prírodnou katastrofou na južnej Morave

Vážení príslušníci Ozbrojených síl SR a ministerstva obrany,

ničivé tornádo a búrky, ktoré pustošili 24. júna 2021 v obciach na južnej Morave, zasiahli aj naše srdcia. Spolucítime s pozostalými, ktorí prišli o svojich blízkych, s tými, ktorí utrpeli vážne zranenia a počas krátkej chvíle prišli o všetko, čo budovali celý svoj život.  S vedomím spolupatričnosti máme možnosť aj my pomôcť zasiahnutým ľuďom a zmierniť tak následky živelnej katastrofy. 

Prosíme, ak môžete, pridajte sa k pomoci aj Vy formou finančného daru na účet Vojenskej podpornej nadácie SK95 7500 0000 0040 2641 6926.

 O priebehu pomoci a jej priamom určení budete informovaní na stránke www.ossr.sk, www.mosr.sk, www.ustreps.skwww.vojenskanadacia.sk .

pplk. v.z. Ing. Milan GAJDOŠ                                                 generál Ing. Daniel ZMEKO

              správca                                                                                        náčelník    

  Vojenská podporná nadácia                                                       Generálneho štábu OS SR