,,Vojenský“ deň s deťmi

V rámci projektu „Nájdi si svoj domov“ zorganizoval Prápor logistiky Hlohovec pre Centrum detí a rodiny v Dunajskej Strede tematický vojenský deň. Profesionálni vojaci z Hlohovca si pre deti z centra pripravili celodenný program, v ktorom im priblížili zaujímavosti zo života profesionálneho vojaka. Ako inak, tento deň pre deti musel začať rannou rozcvičkou, po ktorej nasledovalo ,,preskúšanie“ z pohybovej výkonnosti. Dievčatá a chlapci si preverili svoje fyzické schopnosti v disciplínach ako sed-ľah, zhyby na hrazde, člnkový beh na 10×10 metrov a obľúbený 12 minútový beh. Po spoločnom obede bola pre deti pripravená krátka besiedka s príslušníkom práporu, ktorý tiež vyrastal v podobnom zariadení. Porozprával im o svojej ceste životom, o tom ako sa stal profesionálnym vojakom a čo služba vlasti znamená. To načo deti celý deň čakali, sa odohralo v popoludňajších hodinách na nástupisku útvaru. Ukážky zbraní a vojenskej techniky boli pre deti snáď ten najzaujímavejší zážitok dňa. Deti si vyskúšali komunikáciu cez rádiostanice, ochranný protichemický odev a zoznámili sa s vystavovanou vojenskou technikou. Záverom programu bolo vyhlásenie najlepšieho športovca dňa, najväčšieho ,,kecálka dňa“ a najusilovnejšieho vojačika. V závere dňa veliteľ útvaru podplukovník Richard Beniak poďakoval všetkým zainteresovaným príslušníkom práporu, ktorí osobne prispeli na vecné dary a vyslovil presvedčenie, že spolupráca s deťmi z detského domova bude naďalej pokračovať. Vďaka dotácii z podporného programu ,,Vzájomná pomoc“ vojenskej podpornej nadácie boli deťom odovzdané vecné dary. https://www.mil.sk/93263/?pg=1