Športové popoludnie v JFC Brunssum

Dňa 19. mája 2017 sa v priestoroch Sportfieldu JFC Brunssum v Holandsku konalo preskúšanie z pohybovej výkonnosti profesionálnych vojakov po ktorom nasledovalo športové popoludnie pre rodinných príslušníkov. Po ukončení preskúšania sa počasie výrazne zhoršilo a preto boli mnohé aktivity zrušené. To však nevadilo najmä deťom ktorí aj napriek tomu hrali loptové hry a absolvovali rôzne súťaže. Nechýbali ani grilované špeciality ako aj slovenské nápoje a pochutiny. Na tejto akcii sa zúčastnili aj príslušníci OS SR, ktorí sú vyslaní do JFC Brunssum na zahraničnú služobnú cestu. Bolo to príjemné popoludnie pri skvelom jedle a vo výbornej atmosfére. Toto popoludnie mohlo vzniknúť aj vďaka podpore Vojenskej podpornej nadácie a jej programu Vzájomná pomoc.