Pomôžme rodine nadrotmajstra Petra Macka

Ďakujeme že ste finančne pomohli. Momentálne zariaďujeme odovzdanie zbierky vo výške 3000,- eur pozostalej rodine.

„S bolesťou v srdci a s úprimným zármutkom vzdávame poslednú vďaku a úctu nášmu skvelému kolegovi a priateľovi nadrotmajstrovi Petrovi Mackovi, príslušníkovi Vojenskej polície, ktorý nás opustil dňa 22. marca 2022 vo veku 45 rokov. Peter po sebe zanechal milovanú manželku Martinu, synov Alexa, Jakuba a dcéru Petru, ktorí sa náhle ocitli v zložitej životnej situácii. Žiaľ a smútok nad stratou milujúceho manžela a otca sú znásobené veľkou stratou a zároveň stratou opory, ktorú v Petrovi mali,“ uvádza sa v nekrológu Vojenskej polície, ktorá smúti za svojim kolegom.

Nadrotmajster Peter Macko sa narodil v roku 1977 v Košiciach. Po absolvovaní základnej vojenskej služby najskôr pracoval vo viacerých spoločnostiach ako bezpečnostný pracovník. Do Ozbrojených síl SR vstúpil v roku 1999, vo Vojenskej polícii pôsobil od 1. apríla 2004. Postupne sa stal vedúcim starším inšpektorom-psovodom a od roku 2015 bol vedúci starší inšpektor-psovod špecialista, v mieste výkonu štátnej služby Michalovce. Pôsobil tiež v misii OSN UNFICYP na Cypre a v aliančnej operácii KFOR v Kosove. Absolvoval viaceré odborné kurzy a to hlavne pre výkon funkcie vojenského policajta a v oblasti kynológie. Za jeho službu vlasti mu boli udelené medaile Vojenskej polície II. a III. stupňa, Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky III. stupňa a viaceré medaile za účasť v operáciách medzinárodného krízového manažmentu.

„Peter bol priateľskej, nekonfliktnej povahy, bol to človek s pozitívnym prístupom k životu, vždy sa snažil pomôcť a všetkým nám bude chýbať. Navždy ho budeme mať v pamäti.“

Vážení kolegovia z rezortu obrany a z Ozbrojených síl SR, pomôžme, prosím, najbližším príbuzným nadrotmajstra Petra Macka, ktorým už on pomôcť nemôže.

Prejavme spolupatričnosť láskavým venovaním finančných prostriedkov na číslo účtu:

SK95 7500 0000 0040 2641 6926

V ich mene Vám úprimne ďakujeme, o výsledku zbierky Vás budeme informovať.

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z                                  plk. Ing. Valentín Cebo
správca Vojenskej podpornej nadácie                  Riaditeľ Vojenskej polície