ĎAKUJEME ŽE STE POMOHLI kpt. Tomášovi Kubalovi a jeho dcérke Bianke

Vďaka vašej spolupatričnosti sme dňa 4.5.2022 poukázali Tomášovi a Bianke 13.100,- eur. Ďakujeme.

Vážení kolegovia, 

        nášmu veľmi dobrému spolupracovníkovi a kamarátovi kapitánovi Tomášovi Kubalovi (35) sa stala veľká životná tragédia. 

Ešte  predtým sa s dlhoročnou partnerkou Stankou rozhodli založiť si rodinku. Veľmi sa potešili, keď zostala v požehnanom stave, avšak netušili, čo ich po pár mesiacoch postretne. Stanke na konci  6. mesiaca tehotenstva začali zlyhávať obličky. Nakoľko jej stav bol vážny, musela podstúpiť cisársky rez a maličká Bianka bola umiestnená v inkubátore. Stanke sa však zdravotný stav zhoršil a pridružili sa ďalšie komplikácie. Nakoniec pred Vianocami svoj boj prehrala. 

Malej Bianke sa zatiaľ darí a priberá, čomu sa všetci veľmi tešia. Kvôli vzniknutej situácii však Tomáš  musel nastúpiť na rodičovskú dovolenku. Je to jeho prvorodené dieťa a bude sa o ňu starať sám, čo je neľahká úloha.

Kapitán Tomáš Kubala je príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky od roku 2006, kedy začal študovať na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Od roku 2010 po ukončení štúdia slúžil v prápore logistiky 1. mechanizovanej brigády vo funkcii veliteľ čaty opráv pásovej techniky až do roku 2014, kedy bol povýšený do hodnosti nadporučík a ustanovený na funkciu starší dôstojník skupiny materiálového manažmentu v prápore logistiky Topoľčany. Od roku 2015 vykonával funkciu náčelníka skupiny materiálového manažmentu až do roku 2020, kedy bol povýšený do hodnosti kapitán a ustanovený na funkciu náčelníka logistiky v prápore logistiky Topoľčany.

Vážení kolegovia chceme vás touto cestou poprosiť o podporu pre Tomáša a pre jeho malú Bianku, ktorých čaká neľahká cesta životom bez  partnerky a mamičky. Prejavme spolupatričnosť láskavým venovaním finančných prostriedkov na číslo účtu: 

SK69 7500 0000 0040 2348 3920

O priebehu zbierky  vás budeme informovať. 

Ďakujeme         

pplk. Ing. Marek KRCHŇAVÝ
veliteľ
14. prápor logistiky Topoľčany

pplk.v.z. Ing. Milan GAJDOŠ
správca
Vojenská podporná nadácia