Pomáhame – pomáhate

Vojenská podporná nadácia na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2022 v dňoch 27. a 28. augusta na Leteckej základni Kuchyňa – Malacky otvorila finančnú zbierku pod názvom Pomáhate – pomôžte 2022/2023. https://ives.minv.sk/vez/(S(ctjq10ti05ftj1glkrkhe03p))/wp_browse.aspx

Naša  nadácia, ktorá už desaťročie pomáha vojakom a zamestnancom rezortu obrany aj v situáciách,  kedy musia bojovať so zranením,  chorobou či inou ťažkou situáciou, realizovala na SIAF zbierku výmenou za pozornosť vo forme knihy či trička s vojenskou tematikou. Veľa darcov prispelo aj bez spomenutého prezentu. Teší nás, že na humanitárne ciele v zmysle stanov Vojenskej podpornej nadácie sa nám podarilo na leteckých dňoch vyzbierať spolu

3 481,34 eur

Ďakujeme!

Zároveň veľmi ďakujeme za spoluprácu Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, Ozbrojeným silám SR a organizátorom SIAF 2022. Veľké poďakovanie patrí dobrovoľníkom, ktorí nám pri realizácii zbierky pomáhali.

Verejná finančná zbierka Pomáhame – pomôžte 2022/2023, oficiálne zaregistrovaná pod číslom 000-2022-034709 pokračuje až do 26.8.2023

Dobrú vec podporíte, ak zašlete darcovskú SMS v tvare DMS VPN na číslo 877. Cena darcovskej sms je 2 eurá.

Pripojiť sa k darcom môžete aj prostredníctvom čísla účtu: SK93 7500 0000 0040 1864 9105

Veľká vďaka!