Športový deň pri príležitosti sviatku svätej Barbory, ktorý sponzorovala Vojenská podporná nadácia

ri príležitosti sviatku svätej Barbory (4. decembra), patrónky delostrelcov, sa dňa 2. decembra 2016 v priestoroch Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach konal športový deň. Zástupca veliteľa oddielu …