Finančné dary

Ďakujeme, že chcete podporiť našu činnosť. Darovať finančné prostriedky vojenskej podpornej nadácii je možné prevodom finančných prostriedkov na účet VOJENSKEJ PODPORNEJ NADÁCIE.

Bankový účet SK32 7500 0000 0040 1524 0750  do poznámky uveďte Vaše meno.

Všetky vaše finančné dary budú zachytené v našom účtovníctve.

O použití darovaných finančných prostriedkov vás budeme informovať na našej web stránke a vo výročnej správe, za plného rešpektovania vášho darcovského práva zostať v anonymite.

Ak nám zanecháte vaše kontaktné údaje, budeme vás pravidelne informovať o nakladaní a využití darovaných finančných prostriedkov, ktoré použijeme zásadne len na podporu programových cieľov v súlade s nadačnou listinou.

Každý váš dar, bez ohľadu na výšku sumy, je vyjadrením solidarity. Ďakujeme za vašu dôveru a podporu v našom úsilí o použitie získaných prostriedkov na aktivity prinášajúce pozitívne zmeny.