AKO PODPORIŤ


Zriaďte si trvalý príkaz vo svojej banke a prispievajte mesačne na účty:


číslo účtu:   SK91 7500 0000 0040 2351 3691 pre podporu liečby  

des. Ondreja Kováča, ktorému v apríli 2018 diagnostikovali akútny mozgový infarkt a poruchu vedomia. Podrobnosti tu: http://vojenskanadacia.sk/pomozme-desiatnikovi-ondrejovi-kovacovi/ 


číslo účtu: SK42 7500 0000 0040 2641 6619 pre podporu liečby

syna rtn. Martina Pažítku ADRIANKA, ktorý potrebuje rehabilitácie kvôli zlepšeniu jeho zdravotného stavu. Podrobnosti tu: http://vojenskanadacia.sk/pomozme-rotnemu-martinovi-pazitkovi/    


číslo účtu: SK05 7500 0000 0040 2635 4526 pre podporu liečby

des. Milana Durasa, ktorý utrpel vážnu dopravnú nehodu pri ceste na súťaž Železný muž. Podrobnosti tu: http://vojenskanadacia.sk/pomozme-desiatnikovi-durasovi/   


číslo účtu: SK93 7500 0000 0040 1864 9105 pre podporu liečby

syna slob. Jarmili Stankovianskej DOMINIKA, ktorý potrebuje našu pomoc. Podrobnosti tu: http://vojenskanadacia.sk/pomozme-slobodnicke-stankovianskej/

ĎAKUJEME ŽE POMÁHATE