Pomôžme rodine rotného Juraja Kemlágeho

Počas pobytu v karanténnom centre v Lešti 29. decembra, deň pred svojimi 36 narodeninami, neočakávane zomrel rotný Juraj Kemláge, príslušník Ženijného práporu Sereď.

Rotný Kemláge sa narodil v Nitre a v ozbrojených silách slúžil od roku 2005. Tri ostatné roky bol veliteľ družstva. O jeho kvalitách hovorí tak odborná kvalifikácia potápača a muničiara, poltucet absolvovaných odborných kurzov, viaceré vyznamenania, ako aj dvojnásobné nasadenie v operácii ISAF v Afganistane. Aktuálne sa pripravoval na ďalšie nasadenie v Bosne a Hercegovine. Bohužiaľ, táto príprava zostane nedokončená. Juraj po pozitívnom testovaní zvolil radšej pobyt v karanténnom centre pred nebezpečenstvom, ktorému by vystavil manželku a dve malé deti. Aj toto hovorí veľa o jeho zodpovednosti voči svojim blízkym a spolupracovníkom. Jeho manželka Danka a ich štvorročný a polročný synovia však ostali bez milujúceho manžela a otca.

Prosíme, pomôžme rodine rotného Juraja Kemlágeho v tejto ťažkej životnej situácii a prejavme spolupatričnosť láskavým venovaním finančných prostriedkov na číslo účtu:

SK41 7500 0000 0040 2207 2492

variabilný symbol: 1049

Ďakujeme        

      pplk. Ing. Jozef KASL                                         pplk.v.z. Ing. Milan GAJDOŠ    

                  veliteľ                                                               správca      

Ženijný prápor Sereď                                  Vojenská podporná nadácia