ARMY CAMP 2017 v ZaVaMD

V prvom prázdninovom týždni základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martin zorganizovala prímestský tábor pre deti profesionálnych vojakov a zamestnancov posádky Martin „ARMY CAMP 2017“. Tábora sa zúčastnilo 38 …

Memoriál kpt. Edmunda Makovníka

V dňoch 29.-30.6. 2017 Krídlo velenia, riadenia a prieskumu usporiadalo 5. ročník Memoriálu kpt. Edmunda Makovníka, na ktorom sa zúčastnili štyri súťažné družstvá z podriadených jednotiek kvrps. Jednotlivé …

Majstrovstvá OS SR v letnom biatlone

Dňa 2. júna 2017 sa v priestoroch trebišovských kasární uskutočnil už tretí ročník Majstrovstiev Ozbrojených síl Slovenskej republiky v letnom biatlone, ktorý aj tento rok …

50. výročie JFC Brunssum

Dňa 31. mája sa v holandskom meste Brunssum konali oslavy 50. výročia založenia tunajšieho Spoločného veliteľstva spojeneckých síl (JFC Brunssum). Hendrik van Nassau kemp v Brunssume je …

Športové popoludnie v JFC Brunssum

Dňa 19. mája 2017 sa v priestoroch Sportfieldu JFC Brunssum v Holandsku konalo preskúšanie z pohybovej výkonnosti profesionálnych vojakov po ktorom nasledovalo športové popoludnie pre …

Kniha An-24 nedoletel: recenzie

Kniha An-24 nedoletel: recenzie Na publikáciu An-24 nedoletel, ktorú vydala Vojenská podporná nadácia v novembri  2016, bolo publikovaných v médiách viacero pozitívnych recenzií (napr. Slovenka, Záhorák,  Slovenský …