Športové popoludnie v JFC Brunssum

Dňa 19. mája 2017 sa v priestoroch Sportfieldu JFC Brunssum v Holandsku konalo preskúšanie z pohybovej výkonnosti profesionálnych vojakov po ktorom nasledovalo športové popoludnie pre …

Kniha An-24 nedoletel: recenzie

Kniha An-24 nedoletel: recenzie Na publikáciu An-24 nedoletel, ktorú vydala Vojenská podporná nadácia v novembri  2016, bolo publikovaných v médiách viacero pozitívnych recenzií (napr. Slovenka, Záhorák,  Slovenský …

Vojaci mysleli na kolegovu dcéru

Slovenskí príslušníci aliančného veliteľstva v holandskom Brunssume finančne podporili v rámci programu Vojenskej podpornej nadácie „Vzájomná pomoc“ dcéru práporčíka Vlastimila Čepičana, ktorý zahynul v januári …

Vytrvalosť a regenerácia

  Práve tieto dve oblasti sa rozhodli podporiť najoddanejší priaznivci a sympatizanti športu vo vrtuľníkovom krídle v Prešove pre rok 2017. Na konci februára slávnostne spustili …

Vojenská kvapka krvi

Vojenská kvapka krvi Dňa 22.02.2017 pod vedením Vedúceho staršieho zdravotníka nadrotmajstra Bc. Igora ČAČKA sa v priestoroch Obväziska Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach uskutočnila humanitárna …