Vlajky hrdosti nad Základňou mobilných KIS

Útvarová komisia zložená z veliacich poddôstojníkov v spolupráci s príslušníkmi Základne mobilných KIS a pod záštitou Vojenskej podpornej nadácie pokračovali v projekte ,,Skrášli svoj útvar“ …

Vojenský Mikuláš

Nevedeli sme sa ho dočkať. Či už to bol Mikuláš alebo Dedo Mráz, vždy mal pre nás niečo pripravené. On najlepšie vedel, kto počas roka …

Vojaci v nasadení

Vojenský novinár Pavol Vitko sa prezentoval v októbri v PX Centre v Považskej Bystrici výstavou fotografií Vojaci v nasadení. Sám o sebe hovorí že nie …

Skrášli svoj útvar

Projektom pod názvom ,,Skrášli svoj útvar“ sa ružomberskí spojári s podporou Vojenskej podpornej nadácie aktívne podieľajú na zlepšení stavu Považských kasární a to priestorov športovej …