Vlajky hrdosti nad Základňou mobilných KIS

Útvarová komisia zložená z veliacich poddôstojníkov v spolupráci s príslušníkmi Základne mobilných KIS a pod záštitou Vojenskej podpornej nadácie pokračovali v projekte ,,Skrášli svoj útvar“ …